Gruppen af Yngre Håndkirurger (YHK)


Yngre Håndkirurger er en gruppe under Dansk Håndkirurgisk Selskab der ønsker at dygtiggøre sig ved gensidig undervisning, formidling, socialt og fagligt samvær.

Arrangementer for YHK annonceres her på siden, samt på gruppens facebook side.


Næste møde i YHK


8. Kursus for Yngre Håndkirurger

Emne: Endnu ikke planlagt

  • Teoretisk gennemgang og foredrag ved deltagene.
  • Øvelser på kadaverarme

Tid: December  2020

Sted: Anatomisk institut, Aarhus.

Tidligere møder i gruppen af Yngre Håndkirurger(YHK)


7. Kursus for Yngre Håndkirurger

“Tommelfingerens lidelser”

  • En teoretisk gennemgang af artrose, ledbåndsskade og tendinit behandling.
  • Øvelser på kadaverarme

Tid: 10. december  2019

Sted: Anatomisk institut, Aarhus.


6. møde: Karpal instabilitet, Århus  2019 (udskudt 2018 møde)


5. møde: Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering, Århus  2017.


4. møde: Nervelæsioner og nervekompresionssyndromer, Århus 2016.


3. møde: Fingerskader og fingerfrakrurer, Århus 2015.


2. møde: TFCC og distale radioulnare led, Odense 2014.


1. møde: Schapoideumfraktur, Århus 2013.


Mikrokirurgisk kursus

I samarbejde med mikrokirurgisk selskab har Yngre Håndkirurger mulighed for at deltage til A-kursus i mikrokirurgi. Kontakt Mohammed Jafar, bestyrelsesmedlem i  Mikrokirurgisk selskab (mohammed.jafar.96@facebook.com).

Fem YHK deltog og kan varmt anbefale kurset hvor der træne s arteriel og venøs anastomose suturteknik på rotter.

msAKMDEkar

Fellowship Kroatien

Siden 2013 har Dr. Marko Margaritoni, Dubrovnik og Robert Gvozdenovic, Gentofte Hospital etableret  årlige udvekslingsophold for to yngre danske kirurger. Opholdet i Kroatien er hhv en uge på traumecenteret i Zagreb og en uge ved Plastikkirurgisk afdeling i Dubrava Hospital hvor man mestrer avancerede transplantationsmetoder. Opholdet kan således forventes at give et klinisk indblik i den håndkirurgisk plastikkirurgi.

De respektive afdelinger sørger for logi mens Dansk Håndkirurgisk Selskab jvf. selskabets vedtægter kan dække rejseudgifter i forbindelse med fellowship i Kroatien.

Der er et ønske om at der årligt tildeles et ophold til een yngre kolega fra Jylland/Fyn og een fra Sjælland.

Ansøgninger om økonomisk støtte til rejseudgifter stiles til selskabets sekretær.

Robert Gvozdenovic kan kontaktes vedr. tildeling af udvekslingsophold (Robert.Gvozdenovic@regionh.dk).

Kurser og møder i DSfH regi

Se danske kurser HER>>>


Kurser og kongresser udlandet