Gruppen af Yngre Håndkirurger (YHK)

Arrangementer for YHK annonceres her på siden, samt på gruppens facebook side.

Yngre Håndkirurger er en gruppe under Dansk Håndkirurgisk Selskab der ønsker at dygtiggøre sig ved gensidig undervisning, formidling, socialt og fagligt samvær.

Næste møde i YHK

8. Kursus for Yngre Håndkirurger
Emne: Endnu ikke planlagt

  • Teoretisk gennemgang og foredrag ved deltagene.
  • Øvelser på kadaverarme

Tid: December  2020

Sted: Anatomisk institut, Aarhus.

Tidligere møder i gruppen af Yngre Håndkirurger(YHK)

7. møde: Tommelfingerens lidelser, Århus 2019

6. møde: Karpal instabilitet, Århus  2019 (udskudt 2018 møde)

5. møde: Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering, Århus  2017.

4. møde: Nervelæsioner og nervekompresionssyndromer, Århus 2016.

3. møde: Fingerskader og fingerfrakrurer, Århus 2015.

2. møde: TFCC og distale radioulnare led, Odense 2014.

1. møde: Schapoideumfraktur, Århus 2013.

NORDIC WRIST ARTHROSSKOPY COURSE

18.-19. november 2020, Copenhagen

Mikrokirurgisk kursus

I samarbejde med mikrokirurgisk selskab har Yngre Håndkirurger mulighed for at deltage til A-kursus i mikrokirurgi. Kontakt Mohammed Jafar, bestyrelsesmedlem i  Mikrokirurgisk selskab (mohammed.jafar.96@facebook.com).

Fem YHK deltog og kan varmt anbefale kurset hvor der trænes arteriel og venøs anastomose suturteknik på rotter.

msAKMDEkar

Fellowship Kroatien

Siden 2013 har Dr. Marko Margaritoni, Dubrovnik og Robert Gvozdenovic, Gentofte Hospital etableret  årlige udvekslingsophold for to yngre danske kirurger. Opholdet i Kroatien er hhv. en uge på traumecenteret i Zagreb og en uge ved Plastikkirurgisk afdeling i Dubrava Hospital hvor man mestrer avancerede transplantationsmetoder. Opholdet kan således forventes at give et klinisk indblik i den håndkirurgisk plastikkirurgi.

Der er et ønske om at der årligt tildeles to ophold. De respektive afdelinger sørger for logi.Robert Gvozdenovic kan kontaktes vedr. tildeling af udvekslingsophold (Robert.Gvozdenovic@regionh.dk).

Dansk Håndkirurgisk Selskab jvf. selskabets vedtægter kan søges legat til hel eller delvis dækning rejseudgifter i forbindelse med fellowship i Kroatien.

Ansøgning om legat fra DSfH stiles til selskabets sekretær INDEN afrejse – se mere HER>>.

Kurser og møder i DSfH regi

Se danske kurser HER>>>


Kurser og kongresser udlandet