Gruppen af Yngre Håndkirurger (YHK)

Arrangementer for YHK annonceres her på siden, samt på gruppens facebook side.

Yngre Håndkirurger er en gruppe under Dansk Håndkirurgisk Selskab der ønsker at dygtiggøre sig ved gensidig undervisning, formidling, socialt og fagligt samvær.

Næste møde i YHK

Basiskursus i håndkirurgi

Kurset foregår på Anatomisk Institut, Aarhus

Næste kursus afholdes d. 13. september 2023

Tilmelding: 

1) send e-mail til dropfinger@gmail.com

2) Såfremt der er ledige pladser, er tilmeldingen først endelig ved betalingsregistrering.

Målgruppe

Alle yngre kirurger med interesse for håndkirurgi. Afhængig af emne egner kurserne sig til kursister med varierende erfaring. De basale kurser er gode for introduktionsstillinger og de mere avancerede er gode til afdelingslæger eller HU læger med et vist kendskab til håndkirurgien. Alle er velkomne til at tilmelde sig, men deltagere med relevant erfaring vil blive prioriteret.

Form
Teoridelen består af korte indlæg efterfulgt af praktiske øvelser. Der vil være god mulighed for instruktion uanset niveau da vi tilstræber at have en underviser pr 4-6 læger.

Indhold
Vil variere fra kursus til kursus. Se mere når kurserne er arrangeret eller se evt på Yngre håndkirurgers facebookside.

Overnatning
Kursisterne arrangerer selv overnatning i Aarhus ved behov.

Pris
1.000 kr.

Kursusledelse
Jannie Thilleman Kjærgaard, dropfinger@gmail.com

Tilmeldingsprocedure:

1) send e-mail til dropfinger@gmail.com

2) Såfremt der er ledige pladser, er tilmeldingen først endelig ved betalingsregistrering.

Ønsker du at blive medlem af DsfH, se mere her!

Tidligere møder i gruppen af Yngre Håndkirurger(YHK)

8. møde: Basiskursus i håndkirurgi, del 1, Århus 2023

7. møde: Tommelfingerens lidelser, Århus 2019

6. møde: Karpal instabilitet, Århus  2019 (udskudt 2018 møde)

5. møde: Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering, Århus  2017.

4. møde: Nervelæsioner og nervekompresionssyndromer, Århus 2016.

3. møde: Fingerskader og fingerfrakrurer, Århus 2015.

2. møde: TFCC og distale radioulnare led, Odense 2014.

1. møde: Schapoideumfraktur, Århus 2013.

NORDIC WRIST ARTHROSCOPY COURSE

Dato ikke fastsat. 2023, Copenhagen

Mikrokirurgisk kursus

I samarbejde med mikrokirurgisk selskab har Yngre Håndkirurger mulighed for at deltage til A-kursus i mikrokirurgi. Kontakt Mohammed Jafar, bestyrelsesmedlem i  Mikrokirurgisk selskab (mohammed.jafar.96@facebook.com).

Fem YHK deltog og kan varmt anbefale kurset hvor der trænes arteriel og venøs anastomose suturteknik på rotter.

msAKMDEkar

Fellowship Kroatien

Siden 2013 har Dr. Marko Margaritoni, Dubrovnik og Robert Gvozdenovic, Gentofte Hospital etableret  årlige udvekslingsophold for to yngre danske kirurger. Opholdet i Kroatien er hhv. en uge på traumecenteret i Zagreb og en uge ved Plastikkirurgisk afdeling i Dubrava Hospital hvor man mestrer avancerede transplantationsmetoder. Opholdet kan således forventes at give et klinisk indblik i den håndkirurgisk plastikkirurgi.

Der er et ønske om at der årligt tildeles to ophold. De respektive afdelinger sørger for logi.Robert Gvozdenovic kan kontaktes vedr. tildeling af udvekslingsophold (Robert.Gvozdenovic@regionh.dk).

Dansk Håndkirurgisk Selskab jvf. selskabets vedtægter kan søges legat til hel eller delvis dækning rejseudgifter i forbindelse med fellowship i Kroatien.

Ansøgning om legat fra DSfH stiles til selskabets sekretær INDEN afrejse – se mere HER>>.

Kurser og møder i DSfH regi

Se danske kurser HER>>>


Kurser og kongresser udlandet