Kurser og møder i DSfH regi


Efterårsmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi
____________________________________________________________________________________________________________

Sted: Hotel Scandinavia, København

Tid: Onsdag d. 24. oktober 2018 kl.: 16.30 – 17.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 Valg af dirigent

1.   Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

2.   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

3.   Vedtagelse af kontingenter

4.   Optagelse af nye medlemmer

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      På valg:       Pernille Leicht (genopstiller ikke)

                                            Anders Lorentsen (villig til genvalg)

                                            Bent Lange (genopstiller ikke)

                                            Janni Kjærgaard Thillemann (villig til genvalg)             

             6.      Valg af revisorer

              7.     Orientering og arbejdet i FEESH (Anders Kjørup)

              8.     Eventuelt


6. Kursus for Yngre Håndkirurger
____________________________________________________________________________________________________________
Se program på YKHs facebookside
____________________________________________________________________________________________________________

Kurser og møder i Danmark

Kurser og møder i udlandet

Se programmer eller links fra seneste arrangementer


5. kursus for Yngre Håndkirurger

Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering.
sutur flex

Tid:  13. december 2017.

Sted: Anatomisk institut, Aarhus Universitet.

Indhold: Foredrag ved deltagere, håndkirurgiske eksperter samt kadaverøvelser.

Program: HER


EFTERÅRSMØDE I DSFH

Onsdag 25. oktober 2017

Emne: Småledsartrose

Kl. 13:00 – 17:30

Lokale: Reykjavik

Generalforsamling iht. vedtægterne

Endeligt program Dansk Selskab for Håndkirurgi

Program:

13:00 – 13:20              Konservativ behandling af småleds artroser, v/Claus Møger

13:20 – 13.40              Artrodeser, v/Jens-Christian Vedel

13:40 – 14:00              Historisk gennemgang af artroplastik og alloplastik behandling, v/Per Hølmer

14:00 – 14:20              Resultater efter alloplastik, v/Maiken Stilling

14:20 – 14:30              Diskussion

14:30 – 15:00              Kaffe pause i udstillingen

15:00 – 15:20              Komplikationer til artrodeser og alloplastikker, samt behandling heraf, v/Lone Kirkeby

15:20 – 15:40              Basis fraktur 5. metacarpalknogle, sekundær artrose, v/Stig Jørring

15:40 – 16:00              Ergoterapi, skinner og (gen)optræning, v/Rune Nielsen

16:00 – 16:30              Frie foredrag

16:30 – 17:30              Generalforsamling.

Deadline for indsendelse af abstracts til “frie foredrag” er 1. Okt. 2017.

Abstracts sendes til formand Karsten Krøner.   e-mail :      karsten.kroener@aarhus.rm.dk