Legater

DSFH legat

Det er muligt at ansøge om legater til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med studierejser eller videnskabeligt arbejde med håndkirurgiske formål jvf. § 6 i DSfHs vedtægter.

Det er påkrævet at der ved ansøgningen vedlægges budget, samt at ansøgeren før udbetaling af midlerne aflægger skriftligt referat/rejsebeskrivelse, samt at modtageren aflægger regnskab for midlernes anvendelse.

Ansøgninger stiles til bestyrelsens formand.


FESSH 2018 legat

Ansøges ved Michel Boeckstyns, med adressen mibo@dadlnet.dk.

LÆS HER>>


Legater  tildelt foreningens medlemmer/rejsebeskrivelser:

Pernille Vedel og Paulius Nekrasas – Travelling – Fellowship Kroatien oktober 2019

Maiken Stilling og Janni K. Thillemann  – Fellowship ved Dr. PC Ho, Hong Kong, december 2018

Morten Bo Larsen – Travelling Fellowship Kroatien november 2018.

Britt Siesing-Mejer og Charlotte Hartig Andreasen –  Travelling Fellowship Dubrava, 2017

Lena Schroll – Hong Kong, december 2016

Janni Kjærgaard Thillemann –  Travelling fellowship til “The Pulvertaft Handcenter, Derby, 2015”

Jamilla H. Eriksen – Travelling fellowship til  Zagreb, 2015 – Rejsebeskrivelse af Afdelingslæge Jamila Eriksen

Anders Kjørup – Travelling fellowship til Dubrava og Rebro i Zagreb, 2014

Matthias Steinbauer og Heidi Fisker – Travelling Fellowship til Zagreb, Kroatien, 2013

Niels Søe Nielsen

Karen Nicolajsen

Peter Jørgsholm

Alan Ibsen