Selskabet

Her kan du læse om selskabets opbygning

Selskabet er en interessegruppe for håndkirurgisk  interesserede medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab (DOS). Dansk Selskab for Håndkirurgi arbejder tæt sammen med de øvrige ortopædkirurgiske fagområder.

Medlemsskab

Alle medlemmer af DOS kan også blive medlemmer afDansk Selskab for Håndkirurgi. Der findes tre typer medlemskab af Dansk Selskab for Håndkirurgi; nemlig ordinært og associeret medlemskab, samt firmamedlemskab.

Ordinært medlemskab er primært for læger med interesse i håndkirurgi og som forventes at ønske indflydelse på håndkirurgien i Danmark. Ordinære medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Muligheden for ordinært medlemskab er åben for alle læger.

Associeret medlemskab er primært for ikke lægelige personer som ønsker viden men ikke indflydelse. Associerede medlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen

Firmamedlemskab er primært for firmaer der ønsker at støtte/sponsorere håndkirurgien i Danmark. Firmaet får gennem deltagelse i arrangementer mulighed for at promovere sig ved møder og lignende.

Priser for medlemskab:

Ordinært medlemskab: 500.-kr/år kan betales sammen med opkrævning fra lægeforeningen.

Associeret medlemskab: 150,-kr/år indbetalesvia selskabets sekretær.

Firmamedlemmer 3500,-kr/år indbetales via selskabets sekretær.

Indmeldelse

Medlemmer af Lægeforeingen kan indmelde sig i Dansk Selskab for Håndkirurgi via dette LINK TIL LÆGEFORENINGEN.

Vedtægter

Selskabet har et sæt love og vedtægter(2014), som er vedtaget på Dansk Selskab for Håndkirurgi generalforsamling.

Bestyrelsen

Den siddende bestyrelse består af:

Formand:

Anders Lorentsen

anderslorentsen@dadlnet.dk

Næstformand:

Lars Vadstrup

    lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem:

Alex Herup

alehe@regionsjaelland.dk

Kasserer:

Lone Kirkeby

lonekirk@rm.dk

Bestyrelsesmedlem/webmaster:

Janni K.Thillemann

jankja@rm.dk

Sekretær:

Camilla Ryge

camilla.ryge@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og repræsentant for Gruppen af Yngre Håndkirurger

Maiken Stilling

maiken.stilling@clin.au.dk

Du kan kontakte os via:

Sekretær Alex Herup: alehe@regionsjaelland.dk

Webmaster Janni Kjærgaard Thillemann: jankja@rm.dk