Selskabet

Her kan du læse om selskabets opbygning

Selskabet er en interessegruppe for håndkirurgisk  interesserede medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab (DOS). Dansk Selskab for Håndkirurgi arbejder tæt sammen med de øvrige ortopædkirurgiske fagområder.

Medlemsskab

Alle medlemmer af DOS kan også blive medlemmer afDansk Selskab for Håndkirurgi. Der findes tre typer medlemskab af Dansk Selskab for Håndkirurgi; nemlig ordinært og associeret medlemskab, samt firmamedlemskab.

Ordinært medlemskab er primært for læger med interesse i håndkirurgi og som forventes at ønske indflydelse på håndkirurgien i Danmark. Ordinære medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Muligheden for ordinært medlemskab er åben for alle læger.

Associeret medlemskab er primært for ikke lægelige personer som ønsker viden men ikke indflydelse. Associerede medlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen

Firmamedlemskab er primært for firmaer der ønsker at støtte/sponsorere håndkirurgien i Danmark. Firmaet får gennem deltagelse i arrangementer mulighed for at promovere sig ved møder og lignende.

Priser for medlemskab:

Ordinært medlemskab: 500.-kr/år kan betales sammen med opkrævning fra lægeforeningen.

Associeret medlemskab: 150,-kr/år indbetalesvia selskabets sekretær.

Firmamedlemmer 3500,-kr/år indbetales via selskabets sekretær.

Elektronisk indmeldelse for læger (log ind på “Min side” på laeger.dk)

Efter log-in vælg “Dit medlemsskab” og derunder vælg “Videnskabelige selskaber”. Her søges på DSH – og der kommer et link frem”Indmeldelse HER”, som du skal trykke på.

Elektronisk indmeldelse for medicinstuderende og andre personer uden medicinsk embedseksamen

Her er et link direkte til indmeldelses blanketten: Indmeldelse HER>>.

Vedtægter

Selskabet har et sæt love og vedtægter (2021), som er vedtaget på Dansk Selskab for Håndkirurgi generalforsamling.

Bestyrelsen

Den siddende bestyrelse består af:

Formand:

Lars Vadstrup

    lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk

Næstformand:

Janni K.Thillemann

jankja@rm.dk

Webmaster

Eske Kjølbye Brand

eske_brand@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:

Maiken Stilling

maiken.stilling@clin.au.dk

Kasserer:

Lone Kirkeby

lonekirk@rm.dk

Sekretær:

Jens Christian Werlinrud

jens@werlinrud.dk

Repræsentant for Gruppen af Yngre Håndkirurger:

Pernille Vedel

mailto:pernille.nygaard@gmail.com

Du kan kontakte os via:

Sekretær Jens Christian Werlinrud: jens@werlinrud.dk