Håndkirugi som fagområde

Hvidbog

Dansk Selskab for Håndkirurgi har beskrevet håndkirurgiens status i Danmark, hvad angår struktur, virksomhedsområder samt visioner for fremtiden i en hvidbog. Skriftet er tænkt anvendt som et dokumentationsgrundlag i diskussioner af såvel politisk som faglig karakter. Se DSfHs hvidbog her>>


Håndkirurgien i danmark

Journal of Hand Surgery (European Volume) udgav 10. september 2017 en beskrivelse af “Hand surgery in Denmark”, forfattet af  og . Link til artiklen her>>


Beskrivelse af fagområdet 

DOS har motiveret fagområderne til at udarbejde en beskrivelse af de respektive områder i henhold LVS’s skabelon, samt til at beskrive indhold i en fase 4 -uddannelsen.

Definition/afgrænsning af området
Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen. Der inkluderes normalt alle anatomiske strukturer i selve hånden og håndleddet, bløddele i underarm og nervefunktion op til plexusniveau.
Området omfatter foruden congenitte deformiteter, reumatiske sygdomme med affektion af hånden, slidgigt, kuskehånd og dysfunktioner i nerver og sener.
De akutte tilstande, især frakturer og åbne læsioner indtager en væsentlig del af det håndkirurgiske virksomhedsfelt.

Se den håndkirurgiske fagområdebeskrivelse 2011.

Fase 4 uddannelse i håndkirurgi

Se målbeskrivelsen og  indholdet i en håndkirurgisk fase 4 -uddannelse her.