Uddannelse

Uddannelse som håndkirurg i Danmark er en efteruddannelse.

Betegnelse “håndkirurg” er ikke nogen beskyttet titel, men Dansk Selskab for Håndkirurgi har opstillet nogle kriterier, som søges efterlevet. Ofte vil ansættelse i bestemte stillinger betinges af at ansøgeren opfylder kriterierne opstillet af selskabet.

For at kunne starte efteruddannelsen kræves at lægen har opnået anerkendelse som Speciallæge i Ortopædisk Kirurgi.

Uddannelsen består i 2 års håndkirurgi fordelt på minimum 2 forskellige håndkirurgiske specialafsnit.

På internatmødet i januar 2010 mellem bestyrelsen, uddannelsesudvalget og fagområderne blev det besluttet, at der er behov for at få udfærdiget en vejledende målbeskrivelse for fase IV uddannelsen i ortopædkirurgi.

Den gældende målbeskrivelse for den  håndkirurgiske fase  IV uddannelse kan ses her.

Efteruddannelse

Se kursus udbydere til Yngre håndkirurger på  HER>>>