Velkommen til Dansk Selskab for Håndkirurgis hjemmeside. Vi søger at holde dig orienteret dels om aktiviteter i selskabet,

kurser nationalt og internationalt og via links giver vi dig adgang til andre håndkirurgiske selskaber og interessante hjemmesider.


 

Ny bestyrelse: 

Bestyrelsen har netop konstitueret sig og der skal lyde et stort tillykke til Lars Vadstrup som nu er formand for DSFH.

Jeg vil i øvrigt anbefale alle at læse den spændende rejsebeskrivelse fra Martin Bille Henriksens og Rasmus Wejnold Jørgensens travelling fellowship i Kroatien. 
Godt nytår!
Eske Kjølbye BrandKommende aktiviteter

Maj: 

 


September: 

Sæt kryds i kalenderen den 1. september hvor DSfH holder et sensommermøde omhandlende distal radiusfrakturer. Det foregår på Gentofte hospital og byder på et alsidigt og spændende program. Det endeligt program tilgår.


 

8. Kursus for Yngre Håndkirurger

Der er planlagt kursus den 13.9.23.Program tilgår, se evt. på Yngre håndkirurgers facebookside.

 


 

Seneste opdatering 08.05.2023 /EKB