Velkommen til Dansk Selskab for Håndkirurgis hjemmeside. Vi søger at holde dig orienteret dels om aktiviteter i selskabet,

kurser nationalt og internationalt og via links giver vi dig adgang til andre håndkirurgiske selskaber og interessante hjemmesider.


 

Seneste nyhedsbrev 01.6.22

Kære Medlemmer

Vi kan efterhånden glæde os over at de håndkirurgiske aktiviteter er ved at være oppe i omdrejninger efter corona de fleste steder i verden. Vi kan se frem til den fælles FESSH og IFSSH kongres i London den 6-10 juni 2022 og den skandinaviske Håndkirurgiske kongres i Malmø 24-26 august 2022.

Det håndkirurgiske møde i forbindelse med DOS-kongressen afholdes onsdag den 16. november 2022, kl. 13.00 – 17.30 på Vingsted Kongrescenter.  Emnet bliver ”Tommelrodledsartrose”. Den væsentligste årsag til at bestyrelsen har valgt dette emne er at der er ved at være en del dokumentation for at resultaterne ved tommelrodleds-alloplastikker er gode. Vi ønsker derfor en debat om disse.

Der er desuden vedhæftet en kongres invitation til SSSH kongressen 2022, samt til kongres i det Europæiske mikrokirurgiske selskab 2024 i Milano.

Venlig hilsen

Anders Lorentsen

Formand DSfHKommende aktiviteter


 

8. Kursus for Yngre Håndkirurger

Først nu har vi igen troet på afholdelse af kurser efter COVID. Lad os håbe det holder.
6th Nordic wrist arthroscopy course afholdes 30. november -1.december 2022 på panuminstituttet. Annonceres snart på DOS hjemmeside. Alternativt – kontakt undertegnede eller ckl@molholm.dk
Desuden planlægges en kursusrække for yngre læger med interesse for håndkirurgi til at starte onsdag i uge 17 – 2023 og fortsatte således fremadrettet. Sæt X i kalenderen eller reklamer til din yngre kollega – hvis det har interesse.

Program: Lægges på Yngre Håndkirurgers Facebook side 


 


 

Seneste opdatering 16.06.2022 /EB