.

.

Velkommen 

Velkommen til Dansk Selskab for Håndkirurgis hjemmeside. Vi søger at holde dig orienteret dels om aktiviteter i selskabet,

kurser nationalt og internationalt og via links giver vi dig adgang til andre håndkirurgiske selskaber og interessante hjemmesider.


NYHEDSBREV !!


Kære Medlemmer

Det atter tiden at reserverer plads i kalenderen:

Forårsmøde i DSfH 2019 afholdes  den 3. maj 2019, kl 9.00-16.00

Vi kan se frem til at få belyst klager og patientforsikringssager fra flere forskellige vinkler, samt hvorledes typiske patient cases vil blive vurderet.

Emne: ”Klager og patienterstatningssager – en del af håndkirurger og håndterapeuters hverdag?”

Sted:    Regionshospitalet Horsens, Auditoriet indgang B

Program:  Forårsmøde 2019

Tilmelding senest den 14. April til Janni Thillemann pr. mail: dropfinger@gmail.com

___________________________________________________________________________________

Nyt fra bestyrelsen

Ved generalforsamlingen 24. oktober 2018 takkede Pernille Leicht og Bent Lange af efter mange års arbejde i bestyrelsen.

Vi takker for deres store indsats.

Vi har budt Lone Kirkeby og Maiken Stilling som nye medlemmer i bestyrelsen.

Karsten Krøner har efter mange år som formand valgt at stoppe på posten, men vi kan heldigvis fortsat trække på hans store erfaring i bestyrelsen.

Efter konstituering ved bestyrelsesmøde den 13. november 2018 ser bestyrelsen således ud:

Anders Lorentsen, ny formand

Lars Vadstrup, næstformand

Alex Herup, sekretær

Lone Kirkeby, kasserer

Karsten Krøner, bestyrelsesmedlem

Janni K. Thillemann, Webmaster og ansvarlig for Yngre Håndkirurgers (YHK) årlige kursus

Maiken Stilling, repræsentant for Yngre Håndkirurger og medansvarlig for YHK kursus

Referater fra Generalforsamling og Bestyrelsesmødet kan se på selskabets hjemmeside.

http://dsh.ortopaedi.dk/nyhedsbreve/

 

Alle ønskes en Glædelig Jul samt et Godt Nytår    

Venlig hilsen

Anders Lorentsen

Overlæge

+45 4027 6896

Anders.Lorentsen@rsyd.dk

 


 Seneste opdatering 1. marts  2019 – JKT


KOMMENDE ARRANGEMENTER:


Forårsmøde i DSfH 2019

Emne: “Klager og patienterstatningssager – en del af håndkirurger og håndterapeuters hverdag?”

Program Forårsmøde 2019

Tilmelding: Til Janni Thillemann – senest 15. April 2019 (email til dropfinger@gmail.com)


IFSSH  Berlin 2019

IFSSH kongressen afholdes i BERLIN 2019

30 September 2018 | Abstract Submission Deadline


SENESTE ARRAGEMENTER:


6. kursus for Yngre Håndkirurger

Emne: Skafolunære ledbåndsskader og karpal instabilitet.

Tid:  7. januar 2019.

Sted: Anatomisk institut, Aarhus Universitet.

Indhold: Foredrag ved deltagere, håndkirurgiske eksperter samt kadaverøvelser.

Program: Ses HER

Tilmelding: Til Janni Thillemann (email til jankja@rm.dk)


FESSH i Danmark 2018!

5. kursus for Yngre Håndkirurger

Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering.
sutur flex

Tid:  13. december 2017.

Sted: Anatomisk institut, Aarhus Universitet.

Indhold: Foredrag ved deltagere, håndkirurgiske eksperter samt kadaverøvelser.

Program: HER

Tilmelding: Til Janni Thillemann (email til jankja@rm.dk)


Efterårsmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi 2017

Onsdag 25. oktober 2017
Emne: Småledsartrose

Generalforsamling iht. vedtægterne
Foreløbigt program HER

DOS2017program

Deadline for indsendelse af abstrats til ”frie Foredrag” er 1. oktober 2017. Abstracts sendes til formand Karsten Krøner på e-mail: Kroener@aarhus.rm.dk


DSfH’s forårsmøde 2016

tommy_2016

Mr. Tommy Lindau fra The Pulvertaft Handcenter inviteret som foredragsholder.

Mødet omhandlede emnet “Skafolunære ligamentlæsioner “.

Behandlingen af skafolunære ligamentlæsioner er ikke entydig,

men som opfølgning på mødet blev en sammenfattende anbefaling

til en national behandlings algoritme præsenteret på DSfH’s

efterårsmøde ved DOS kongressen 2016.