.

.

Velkommen 

Velkommen til Dansk Selskab for Håndkirurgis hjemmeside. Vi søger at holde dig orienteret dels om aktiviteter i selskabet,

kurser nationalt og internationalt og via links giver vi dig adgang til andre håndkirurgiske selskaber og interessante hjemmesider.


NYHEDSBREV !!


Kære Medlemmer

Hermed indkaldes til generalforsamlingen i Dansk Selskab for Håndkirurgi.

Efter mange års arbejde i bestyrelsen har Pernille Leicht og Bent Lange besluttet ikke at genopstille i år. De yngre medlemmer  af selskabet er repræsenteret af Janni Kjærgaard Thillemann og denne plads i bestyrelsen er på valg hvert år. I henhold til selskabets vedtægter (§ 4 stk. 4) skal forslag om kandidater fremsendes skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Vi håber der er mange der har lyst til at tage del i arbejdet.

Sted: Hotel Scandinavia, København

Tid: Onsdag d. 24. oktober 2018 kl.: 16.30 – 17.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 Valg af dirigent

1.   Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

2.   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

3.   Vedtagelse af kontingenter

4.   Optagelse af nye medlemmer

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      På valg:       Pernille Leicht (genopstiller ikke)

                                            Anders Lorentsen (villig til genvalg)

                                            Bent Lange (genopstiller ikke)

                                            Janni Kjærgaard Thillemann (villig til genvalg)             

             6.      Valg af revisorer

              7.     Orientering og arbejdet i FEESH (Anders Kjørup)

              8.     Eventuelt         

Efterårsmødet i DSfH afholdes ligeledes 24.oktober 2018.                                                              

Se program for efterårsmødet HER>>

Bemærk venligst at deadline for “frie foredrag” er mandag d. 1. oktober 2018 til undertegnede.

 

Venlig hilsen

Karsten Krøner

 


 Seneste opdatering 19. oktober  2018 – JKT


KOMMENDE ARRANGEMENTER:


6. kursus for Yngre Håndkirurger

Emne: Skafolunære ledbåndsskader og karpal instabilitet.

Tid:  7. januar 2019.

Sted: Anatomisk institut, Aarhus Universitet.

Indhold: Foredrag ved deltagere, håndkirurgiske eksperter samt kadaverøvelser.

Program: Ses her

Tilmelding: Til Janni Thillemann (email til jankja@rm.dk)


IFSSH  Berlin 2019

IFSSH kongressen afholdes i BERLIN 2019

30 September 2018 | Abstract Submission Deadline


SENESTE ARRAGEMENTER:


FESSH i Danmark 2018!

5. kursus for Yngre Håndkirurger

Behandling af primære seneskader samt sekundær rekonstruktion og senetransferering.
sutur flex

Tid:  13. december 2017.

Sted: Anatomisk institut, Aarhus Universitet.

Indhold: Foredrag ved deltagere, håndkirurgiske eksperter samt kadaverøvelser.

Program: HER

Tilmelding: Til Janni Thillemann (email til jankja@rm.dk)


Efterårsmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi 2017

Onsdag 25. oktober 2017
Emne: Småledsartrose

Generalforsamling iht. vedtægterne
Foreløbigt program HER

DOS2017program

Deadline for indsendelse af abstrats til ”frie Foredrag” er 1. oktober 2017. Abstracts sendes til formand Karsten Krøner på e-mail: Kroener@aarhus.rm.dk


DSfH’s forårsmøde 2016

tommy_2016

Mr. Tommy Lindau fra The Pulvertaft Handcenter inviteret som foredragsholder.

Mødet omhandlede emnet “Skafolunære ligamentlæsioner “.

Behandlingen af skafolunære ligamentlæsioner er ikke entydig,

men som opfølgning på mødet blev en sammenfattende anbefaling

til en national behandlings algoritme præsenteret på DSfH’s

efterårsmøde ved DOS kongressen 2016.